Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE


Komentēt

12. maijā bija 1. Latvijas Vecāku forums. Kas notiek pēc tam?

17. maijā pulksten 18.00 izglītības ministrs Roberts Ķīlis aicināja 12. maijā notikušā 1. Latvijas Vecāku foruma organizatorus uz kopīgu diskusiju par turpmākās sadarbības iespējām. Savu vēlmi par tikšanos Ķīļa kungs izteica jau Vecāku foruma laikā. Uz tikšanos devās Latvijas Vecāku kustības, Latvijas Disleksijas biedrības, biedrības “Vecāki par Izglītību”, Baltijas Sociālās palīdzības fonda, biedrības “Viens otram”, vecāku iniciatīvas grupas “Nauda seko bērnam”, Latvijas Progresīvās izglītības biedrības, Latvijas Vecāku apvienības “Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei” pārstāvji, kā arī divu skolu padomju priekšsēdētāji un Daugavpils Bērnu attīstības centra pārstāvis.

Ievadā tika izteikts liels paldies ministram par to, ka viņš ir aicinājis uz dialogu un izteicis savu atbalstu ne tikai 1. Latvijas Vecāku forumam, bet visiem vecākiem kopumā. Šī bija pirmā tikšanās pēc Vecāku foruma, tāpēc vēl netika risināti konkrēti jautājumi. Svarīgi bija vienoties par organizatoriskiem jautājumiem, it īpaši par turpmāko sadarbību vecāku pārstāvniecības uzlabošanai. Tika norādīts, ka Vecāku foruma mērķis nav tikai būt uzklausītiem, jo ir svarīgi, lai bērnu vecāki un to organizācijas izglītības politikā nebūtu tikai formāls sadarbības partneris, bet to viedoklis un priekšlikumi tiktu ņemti vērā politikas izstrādē. Mērķis ir izteikt konkrētus un profesionālus viedokļus un piedāvāt reālus konstruktīvus risinājumus izglītības sistēmas pilnveidei. Sarunas rezultātā Ķīļa kungs piedāvāja ministrijas darba sēdēs piedalīties arī vienam no vecāku organizāciju pārstāvjiem, bet izteica vēlmi, ka vecāku organizācijas izstrādātu skaidru sadarbības platformu un noteiktu saziņas ceļus.

Pēc tam ministram tika nodots apkopots visu septiņu Latvijas 1. Vecāku foruma darba grupu īss apkopojums, kurā bija ietvertas arī piecas prioritārās rīcības jomas, kuras tika izvirzītas Vecāku foruma darba grupu diskusiju laikā. Vecāki norādīja, ka problēmu un jautājumu ir daudz vairāk, tāpēc ir būtiski ļaut vecākiem iesaistīties ar šiem jautājumiem saistīto lēmumu pieņemšanā. Tāpat ir svarīgs ministra atbalsts attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu precizēšanā attiecībā uz vecāku, pašvaldību un skolu vadību sadarbības jomu. Jo šobrīd sistēmas nav, skolu padomes nereti pastāv tikai formāli, lēmumu pieņemšanā pašvaldības un skolu līmenī to viedoklis nav saistošs. Organizāciju starpā tika panākta vienošanās par turpmākas sadarbības koalīcijas izveidi un sadarbības memoranda parakstīšanu. Aicinām pievienoties arī citas vecāku organizācijas www.vecakuforums.lv.

Agnese Ruska