Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE

10 baušļi bērnu audzināšanā

1 komentārs

Man tik ļoti patika dr. Lauras Markham bloga “Aha! Parenting” ieraksts, tas tik ļoti atbilda manai izpratnei par bērnu audzināšanu, ka lūdzu autorei atļauju to iztulkot latviski. Paldies Laurai! 

Pētījumi liecina, ka bērni, kuru uzvedību un rīcību varētu raksturot kā visētiskāko, nāk no ģimenēm ar spēcīgām vērtībām, vairāk diskusijām, un – pārsteigums! – mazāk noteikumiem! Tas ir tāpēc, ka bērni, iemācoties vienkārši sekot daudziem noteikumiem, pie tiem pierod, un klausa nedomājot. Toties, ja vecāki vada bērnu uzvedību, mācot vērtības, bērns pierod vērtēt situācijas un rīkoties atbilstoši saviem principiem.

Tātad vērtīgākais, ko varam dot bērniem, nav noteikumi. Daudz svarīgāk ir modelēt bērnu rīcību, apspriežot pamatvērtības un principus. Patiesībā, manuprāt, bērniem, patiešām nepieciešams ir tikai viens noteikums, kas reizē ir arī Zelta likums: Izturies pret citiem un arī pašam sevi ar laipnību un cieņu.

Bet ir daži noteikumi, kas ir patiešām noderīgi, audzinot atbildīgus, iejūtīgus, laimīgus bērnus. Šie noteikumi ir mums, vecākiem. Īss kopsavilkums par 10 svarīgākajām atgādnēm vecākiem:

1. Svarīgākā vecāku apņemšanās: esiet bērna aizstāvis un nekad nenododiet viņu, nepadodieties. Mēs taču nebļaujam uz puķi, kas nezied, bet gan aplejam to. Novērtējiet to, kas jūsu bērns ir, un atbildiet viņa vajadzībām, nevis tam, kas būtu, jūsuprāt, vajadzīgs. Katrs bērns ir pelnījis vismaz vienu cilvēku, kas 110% ir viņa pusē.

2. Svarīgākā audzināšanas prasme: pārvaldīt sevi. Rūpējaties par sevi, lai  neizgāztu savas negācijas uz bērnu. Iejaucieties, pirms jūs nevaldāt pār savām jūtām. Saglabājiet savu kausu pilnu. Jo vairāk rūpēsieties par sevi un savām patiesajām vajadzībām, jo vairāk līdzjūtības, mīlestības un līdzcietības jums būs jūsu bērnam. Atcerieties, ka jūsu bērns rīkosies tieši tā, kā to darāt jūs, piemēram, uzkliegs vai izteiks nievājošas piezīmes par savu ķermeni.

3. Svarīgākais audzināšanas noslēpums: disciplīna, neskatoties, ko par to raksta grāmatas, nedarbojas. Sods vienmēr pasliktina bērna uzvedību. Izvairīšanās no sodīšanas ir vissvarīgākais, ko jūs varat darīt, audzinot atbildīgus un iejūtīgus bērnus. Nevis sodiet, bet lapni vadiet savu bērnu un nosakiet uzvedības robežas, bet vienmēr ņemiet vērā jūtas, tostarp – kā jūsu bērns izjūt ierobežojumus. Gan empātija, gan norādījumi un robežas ir būtiski, bet neviens nedarbosies gana veiksmīgi, ja tiks izmantots atsevišķi.

4. Jūsu bērnam ir nepieciešams kaut kas, par ko parasti neviens nestāsta, – droša vieta, kur paust savas jūtas, kamēr jūs klausāties. Ja jūs vēlaties audzināt bērnu, kas pārvalda savu uzvedību, viņam vispirms ir jāiemācās pārvaldīt savas emocijas, kas rada šo uzvedību. Un, ja jūs vēlaties bērnu, kurš spēj pārvaldīt savas emocijas, viņam svarīgi ir zināt, ka viņš ir drošā vietā (jūsu rokās), kur var raudāt un plosīties, un neviens neliks apklust vai nomierināties. Smiekli raisa tādas pašas noskaņas, kā asaras, tāpēc spēles ar bērniem ir veids, kā radināt bērnus paust arī bažas un neapmierinātību. Bērni, kas jau no mazotnes saņem atbalstu savu lielo emociju brīžos, iemācās pārvaldīt savas jūtas (un tādējādi uzvedību) jau agrā vecumā.

5. Skatieties no sava bērna viedokļa – un sagaidiet no bērna viņa vecumam atbilstošu uzvedību. Esiet saprātīgi. Viņi ir bērni. Nepieprasiet nevainojamu uzvedību nedz no saviem bērniem, nedz sevis paša, bet saglabājiet savas prioritātes. Jūsu bērns veidojas jūsu acu priekšā, bērns joprojām attīstās, un izaugs arī no visnepieņemamākās uzvedības. Meitas nekārtīgajai istabai ir daudz mazāka nozīme, kā tam, kā viņa apietas ar jaunāko brāli.

6. Neuztveriet personīgi. Neatkarīgi no tā, ko jūsu bērns dara, būs daudz vieglāk, ja varēsiet reaģēt produktīvi, neļaujot bērna uzvedībai jūs uzmest uz āķa. Stāsts nav par jums, bet gan par bērnu, kura nenobriedusī personība mācās un aug, kā nu prot, ar jūsu atbalstu. Izkopiet humora izjūtu. Tā palīdzēs jums izvairīties no spēkošanās ar bērnu un cīņas par varu. Neviens neuzvar cīņā par varu. Neuzstājiet uz savu patiesību, palīdzēt bērnam saglabāt seju. Ja jūsu bērns uzspiež uz jūsu pogām (kas nāk no jūsu bērnības), atbrīvojieties no tām, lai tās jūs nekontrolē.

7. Grams novēršanas ir veselu kilogramu ārstēšanas vērts. Sliktās uzvedības cēlonis ir nepiepildītas pamatvajadzības. Apmieriniet savu bērnu vajadzības pēc miega, uztura, atpūtas, tuvības, piesaistes, prieka un drošības. Savlaicīgi stāstiet un rādiet bērniem, kādu uzvedību jūs sagaidiet. Atbalstiet bērnu, lai soli pa solim viņš iemācītos pārvaldīt savu uzvedību. Bērni GRIB būt veiksmīgi. (Ja viņi to nevēlas, tā jau ir attiecību, nevis uzvedības problēma.)

8. Jūsu bērns ir jūsu labākais skolotājs par viņa vajadzībām jau no zīdaiņa vecuma. Klausieties vairāk nekā jūs runājat. Klausieties ar sirdi. Esiet gatavs mainīties un augt. Priecājaties par savu bērnu!

9. Pielāgojieties pārmaiņām. Kas darbojās vakar, būs bezspēcīgs rīt, un jūsu audzināšanas stratēģijām jāaug kopā ar bērnu. Šķiet, ka katrs no mums iegūst tieši tādu bērnu, kāds mums vajadzīgs, lai iemācītos to, kas mums jāmāk.

10. Esiet saistīti ar savu bērnu  un nekad neatsauciet savu mīlestību, pat ne uz mirkli. Patiesais iemesls bērna labprātīgai sadarbībai ar jums ir mīlestība pret jums. Vispirmām kārtām, sargājiet savas attiecības ar savu bērnu. Tā ir jūsu vienīgā svira, ar kuras palīdzību varat ietekmēt bērnu. Tas ir tas, kas bērnam visvairāk vajadzīgs. Un, būsim tieši: tuvība ar bērnu ir galvenā vecāku “būšanas” vērtība.

Autores dr. Lauras Markham blogs Aha! Parenting 

Tulkoja Jana 

Autors: Vecāki par izglītību

Ja interesējies par sava bērna izglītības kvalitāti un Tevi satrauc notiekošais Latvijā - pievienojies mums - biedrībai "Vecāki par izglītību" Biedrība „Vecāki par izglītību" (turpmāk - Biedrība) ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2009. gada 29. oktobrī. Šobrīd esam gatavi uzņemt jaunus biedrus. Iesniegumu par uzņemšanu biedrībā var lejupielādēt šeit: http://files.inbox.lv/ticket/9d3057da607216ee155ee799859f5c37da64d50d/iesniegums uznemsanai biedriba.doc Biedrības statūtus var lejupielādēt šeit: http://files.inbox.lv/ticket/d1b2cdb0705560a2f5517f26aa07810e55b21a4f/Biedribas Vecaki par izglitibu statuti.doc Lūdzam interesentus izlasīt statūtus, aizpildīt iesniegumu par pieteikšanos biedrībai sūtīt Biedrības e-pastu: vecakiparizglitibu@inbox.lv un oriģinālu aizpildītu pa pastu: Kristapa 24-25, Rīga, LV-1046. Biedra nauda noteikta 2 Ls/gadā. Mazliet par mērķiem: Biedrība ir sabiedriska labuma organizācija, kas organizēta ar mērķi piedalīties ar izglītību saistītajos procesos valstī, lai nodrošinātu bērniem iespēju iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu, visiem pieejamu un bērnu attīstībai atbilstošu izglītību Latvijas Republikā, un pārstāvētu vecāku intereses sarunās ar valsts pārvaldes institūcijām. Kā redzi, mūsu mērķi ir lieli! Tāpēc priecāsimies par papildspēkiem, idejām un ierosinājumiem! Savas pārdomas vari rakstīt šajā pašā tēmā. Vai raksti mums uz biedrības e-pastu!

One thought on “10 baušļi bērnu audzināšanā

  1. Man liekas, ka ir tikai viens likums – pat ne tik izvērsts kā Janai, daudz īsāks. Mīlēt un cienīt pašam sevi. Jo bērni nokopē vecāku vērtības, ideālus un uzskatus, viņi ir tas pats, kas mēs paši, viņi mācās no mums, viņu pieredze ir sākotnēji veidojusies tikai no mūsu pieredzes, un ja mūs kaitina kaut kas no tā, ko redzam savā bērnā, tas nozīmē, ka mēs nemīlam un nespējam pieņemt paši sevi – ar savām vājībām, kļūdām, u.c. lietām. Visi aprakstītie principi kļūst pašsaprotami, kad vecāks pats sevi pieņem kā pietiekami labu mammu vai tēti, no kļūdām mācās, nevis par tām kaunās, ciena un mīl pats sevi. Bērns nemācās no tā, ko viņam stāsta. Bērns mācās no tā, kāds ir viņu vecāku piemērs. Ja Tu dusmās kliedz, to dara arī viņš. Ja Tu nesakārto aiz sevis, to dara arī viņš. Ja Tu pats cieni savu bērnu, viņš cienīs Tevi, jo nebūs redzējis, ka var arī necienīt.
    Bet es vienmēr atceros vēl vienu Zelta likumu – sev – lai kā arī audzinātu, ideālu cilvēku izaudzināt nav iespējams, jo tāds vienkārši neeksistē. Un arī audzinātājs – t.i., es – arī neesu ideāls, bez kļūdām, tāpēc audzinot drīkst arī kaut ko salaist grīstē, galvenais, ir šīs kļūdas atzīt un teikt – sev un arī bērnam, es tā nedrīkstēju darīt, mana rīcība bija nepareiza, bet es no tās esmu mācījusies to un to.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s