Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE

Grāmata kreiļu vecākiem

Komentēt

Bibliotēkā uz mani paraudzījās pasen (2004) izdota grāmata “Varbūt arī tu esi kreilis?”, kuras autore Evija Pelša par šo tēmu rakstīja disertāciju. Lai gan iedomīgi padomāju, ka, būdama kreile un kreiles mamma, par kreiļiem zinu visu, tomēr paņēmu. Izlasīju un nolēmu ieteikt to arī citiem vecākiem, jo grāmata ir gana informatīva.

Šobrīd gan situācija krietni uzlabojusies – kreiļus vairs nemēģina pāraudzināt ar varu, roku pie sāniem nepiesien,tomēr daudziem vecākiem, pamanot, ka bērns ir kreilis, rodas vēlēšanās patrennēt labo roku – varbūt bērns labosies. Bet – nevajag – kreili nevar “izlabot”, bet, cenšoties viņu padarīt par labroci, mēs drīzāk kaitējam.

Protams, kreiļiem ir vairākas īpatnības (un grāmata tās labi izskaidro) – kreiļi var vēlāk sākt lasīt (gan es, gan mana meita sāka lasīt tikai septiņos gados), viņi var jaukt kreiso un labo pusi (es jaucu), viņiem ir sarežģīti izmantot dažus instrumentus (neciešu labroču šķēres) – bet – šīs problēmas nepazudīs, ja iemācīsim rakstīt ar labo roku.

Mani pašu vecāki pieņēma kā kreili, ļāva darboties, arī ēst ar kreiso roku. Diemžēl pirmās klases skolotāja pārliecināja manu mammu, ka man vajadzētu rakstīt ar labo roku. Galvenais arguments: rakstot ar kreiso, vairāk izsmērējas darbs un noķēpājas roka, turklāt – esot labi uztrennēt abas rokas: ja es salauzīšot vienu, varēšot izmantot otru.

Varbūt tieši tāpēc es esmu toleranta pret tiem, kas atšķirās, un neciešu mēģinājumus novienādot? Jo – šobrīd, kā pieaudzis cilvēks, es varu teikt, ka klases audzinātājas argumenti bija pilnīgi aplami. Nevienu roku skolas gados tā arī nesalauzu, bet rakstītais man bija bieži izķēpāts un rokas aizvien zilas pat vidusskolā, jo labā roka bija gana neveikla rakstu darbiem. Mani fascinēja, ka labroce skolotāja iedomājās zinām labāk, kā man, kreilim, būs dzīvot. Un –maldījās. Šī pieredze neattiecas tikai uz kreiļiem, bet arī citiem, kas neatbilst vairākumam: ir jāieklausās viņos un jāļauj pašiem izvēlēties, kā dzīvot (protams, respektējot arī citu tiesības), nevis jāmēģina piedzīt pie vairākuma dzīves veida.

Turklāt kreiļiem ir arī daudzas ļoti labas īpatnības. Tāpēc varbūt priecāties par to, nekā panikot par paredzamajām grūtībām? Kuras neizzudīs, ja kreilis rakstīs ar labo roku.

P.S. Manas meitas skolā ir stūrītis kreiļiem, kur ir paskaidrojumi, kā labāk apgūt dažas prasmes. Vai nav mīļi?

Jana 

Advertisements

Autors: Vecāki par izglītību

Ja interesējies par sava bērna izglītības kvalitāti un Tevi satrauc notiekošais Latvijā - pievienojies mums - biedrībai "Vecāki par izglītību" Biedrība „Vecāki par izglītību" (turpmāk - Biedrība) ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2009. gada 29. oktobrī. Šobrīd esam gatavi uzņemt jaunus biedrus. Iesniegumu par uzņemšanu biedrībā var lejupielādēt šeit: http://files.inbox.lv/ticket/9d3057da607216ee155ee799859f5c37da64d50d/iesniegums uznemsanai biedriba.doc Biedrības statūtus var lejupielādēt šeit: http://files.inbox.lv/ticket/d1b2cdb0705560a2f5517f26aa07810e55b21a4f/Biedribas Vecaki par izglitibu statuti.doc Lūdzam interesentus izlasīt statūtus, aizpildīt iesniegumu par pieteikšanos biedrībai sūtīt Biedrības e-pastu: vecakiparizglitibu@inbox.lv un oriģinālu aizpildītu pa pastu: Kristapa 24-25, Rīga, LV-1046. Biedra nauda noteikta 2 Ls/gadā. Mazliet par mērķiem: Biedrība ir sabiedriska labuma organizācija, kas organizēta ar mērķi piedalīties ar izglītību saistītajos procesos valstī, lai nodrošinātu bērniem iespēju iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu, visiem pieejamu un bērnu attīstībai atbilstošu izglītību Latvijas Republikā, un pārstāvētu vecāku intereses sarunās ar valsts pārvaldes institūcijām. Kā redzi, mūsu mērķi ir lieli! Tāpēc priecāsimies par papildspēkiem, idejām un ierosinājumiem! Savas pārdomas vari rakstīt šajā pašā tēmā. Vai raksti mums uz biedrības e-pastu!

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s