Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE


Komentēt

Aizkraukles un apkārtējo novadu NVO forums 07.12.2013.

Vecāki Aizkrauklei

Sestdien, 7.decembrī notiks biedrības „Vecāki Aizkrauklei” organizētais Aizkraukles un apkārtējo novadu nevalstisko organizāciju (NVO) forums. Tajā biedrību pārstāvji diskutēs par veidiem, kā stiprināt NVO darbību un palielināt to lomu sabiedriskajās norisēs, pašvaldības līmeņa likumdošanas procesā un citās aktivitātēs mūsu novadā un tuvākajā apkaimē.

Foruma laikā vairākas NVO iepazīstinās ar savu darbību, mērķiem un to īstenošanas metodēm. Pieredzē dalīsies Aizkraukles organizācijas, pārstāvji no tuvējiem novadiem, kā arī uzaicinātie lektori no biedrībām, kas aktīvi darbojas Rīgā, Jēkabpilī un Jelgavā.

Pēc pieredzes apmaiņas foruma dalībnieki tiks aicināti uz diskusiju par NVO stiprināšanas metodēm, tai skaitā NVO darbību koordinējošas sistēmas izveidi Aizkrauklē.

„Biedrība „Vecāki Aizkrauklei” tuvējo novadu sabiedriskās organizācijas pulcēs jau otro reizi. Pērn konferencē „NVO pieredžu apmaiņa” tikāmies, lai iepazītu viens otra darbu. Šoreiz jau esam spēruši soli tālāk, un meklēsim sadarbības modeļus, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu arvien nozīmīgākus mērķus novada un visa reģiona mērogā,” skaidro „Vecāki Aizkrauklei” vadītāja Zane Romanova.

Forums norisināsies…

Skatīt ziņu 73 more words


Komentēt

Pirms iepazīties ar PISA – 2012, varam padiskutēt par PISA – 2009: kur Latvijā zūd talantīgie bērni?

Saņēmām ielūgumu uz OECD starptautiskā izglītības kvalitātes pētījuma rezultātu prezentācijas pasākumu ”Latvijas skolēnu kompetence matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā starptautiskā salīdzinājumā”, kas notiks 2013. gada 3. decembrī plkst. 11.00 – 12.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Pasākums veltīts OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 2012 (OECD Programme for International Student Assessment 2012 – OECD PISA 2012) pirmo rezultātu paziņošanai Latvijā, kuros mūsu skolēnu sasniegumi tiks salīdzināti ar viņu vienaudžu sniegumu no 67 pasaules valstīm. Ar ļoti lielu interesi došos uz šo pasākumu, jo interesē, kas ir mainījies kopš 2009. gada. Bet, pirms došos uz šo pasākumu, vēlētos rosināt diskusiju par 2009. gada rezultātiem. Kā labi zināms, Latvijas rezultāti bija visai viduvēji. Bet ir viena ļoti nepatīkama tendence: proporcionāli ievērojami daudz (10 reižu!) mazāk Latvijas skolēnu 2009. gadā sasniedza augstāko līmeni. Sanāk – viduvēji var būt, bet talantīgākie netiek atbalstīti? Kā varētu skaidrot to, ka ir mazāka skolēnu proporcija ar pašiem sliktākajiem rezultātiem? Vai atšķirīgu metodiku? Jana PISA-2009