Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE


Komentēt

Augsta līmeņa konference „Veselīgs dzīvesveids: uzturs un fiziskās aktivitātes bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs”

Vēlamies pateikties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē un Veselības ministrijai par konferences organizēšanu, uz kuru tika uzaicinātas arī mūsu biedrības pārstāves.

Divās dienās tika gūts daudz labu atziņu un iedvesma tālākai sadarbībai ar valsts pārvaldi, pašvaldībām un izglītības iestādēm, lai mūsu visnozīmīgākais resurss — bērni — augtu veseli un izglītoti.

Mēs — sabiedrība — esam atbildīgi par katra bērna iespējām augt veselīgā un drošā vidē. Lai to nodrošinātu, ir jāiesaistās ikvienam sabiedrības loceklim. Turklāt tieša saistība ir arī valsts politikai veselības un izglītības jomā, pašvaldību līdzdalības infrastruktūrai, videi un drošībai skolās, sabiedrības un nevalstisko organizāciju atbalstam un iniciatīvām ieviešanā .

Konferencē vislielākā uzmanība tika pievērsta diviem jautājumiem par veselības veicināšanu: bērnu ēdināšana izglītības iestādēs un izglītošana par veselīgu uzturu, kā arī nepieciešamais fizisko aktivitāšu apjoms un to nodrošināšana. Tika uzsvērta kvalitatīvas ēdināšanas un pietiekamu fizisko aktivitāšu nozīme augstāku mācību rezultātu sasniegšanā.

Kā pozitīvs sasniegums Latvijā ir jāmin stingrais normatīvais regulējums, kur tiek regulēta bērnu ēdienkartē iekļaujamo produktu izvēle izglītības iestādēs, ierobežojot neveselīgas pārtikas jebkāda veida izmantošanu.

Labās prakses piemēri

Bērni saņem kvalitatīvāku un veselīgāku ēdienu, ja tas tiek organizēts  un gatavots svaigs uz vietas izglītības iestādē atbilstoši veselīga uztura pamatprincipiem. Ēdienam jābūt vizuāli baudāmam. Kvalitatīvs subsidēts brokastu un pusdienu piedāvājums veicina mazāku neveselīgo našķu patēriņu.

1 % bērnu ir celiakija, 5 % eiropiešu (un līdz pat 95 % aziātu) ir piena olbaltumvielu nepanesamība! Bērniem tiek atklātas daudz un dažādas pārtikas produktu alerģijas. Izglītības iestādē ir jānodrošina arī šo bērnu uztura vajadzības, neizceļot tos uz pārējo bērnu fona ar izteikti atšķirīga izskata ēdienu.

Igaunijā ir izdotas pavārgrāmatas ar izglītības iestāžu ēdnīcām ieteicamo labo praksi.

Zviedrijā skolas ēdnīcā bērni paši izvēlas un sakomplektē savas porcijas no piedāvājuma, kas tiek gatavots un piedāvāts atbilstoši veselīga uztura principiem.

Mailss Bremners no Lielbritānijas teic, “Bērnam ir jāiemāca gatavot ēst veselīgi un to var darīt gan skolā, gan mājās. Bērnam ir jāizprot ēdiena rašanās process un jāatklāj tā radošums, jāsniedz izpratne par to, kā rodas ēdiens, un jāiemāca pašam gatavot vismaz piecus ēdienus. Briti uzsver nepieciešamību ēdienreizi izbaudīt ar visām maņām. Kvalitatīvs ēdiens skolā — veselība un labāki mācību rezultāti.”

Somijā veicina bērnu došanos uz skolu ar kājām vai velosipēdu. Par to ir atbildīga pašvaldība pilsētplānošanas un kārtības uzturēšanas ietvaros. Veselīgajās pilsētās skolēni uz skolu dodas ar kājām vai velosipēdu, nevis vecāku vadītā “taksometrā”. Pēdējos gados Latvijā ir uzlabojusies infrastruktūra un drošība, un būtu ieteicams to maksimāli veicināt arī turpmāk. Katram bērnam ir nepieciešamas ne mazāk kā 60 minūtes aktīvas kustības dienā. Lai samazinātu laiku, kas skolā tiek pavadīts sēžot, var, piemēram, daļā mācību telpu krēslus aizvietot ar vingrošanas bumbām vai izvietot galdus darbam stāvus, nodrošināt garākus pusdienu starpbrīžus, tostarp veicināt pastaigas svaigā gaisā.

Somijā skolas sporta infrastruktūru bērni var izmantot arī ārpus mācību laika.

“The ToyBox Study” — izglītības iestādes vides un ēdināšanas principu pozitīvais efekts uz  pirmsskolas bērnu veselību, nodrošinot bērnus ar veselīgu ēdienu un samazinot laiku, ko bērni pavada sēžot (http://www.worldobesity.org/what-we-do/policy-prevention/projects/toyboxproject/).

Konferences runātāji pievērsa uzmanību plašsaziņas līdzekļu un tehnoloģiju negatīvajai ietekmei, kas veicina pasīvu dzīves veidu. Tika rosināts, ka tie var arī tikt izmantoti, lai veicinātu interesi par aktīvu dzīvesveidu un veselīgu uzturu, piemēram, dažādas spēles un mobilās lietojumprogrammas var izmantot kā soļu skaitītāju u. tml. Tika minēta arī “draņķpārtikas” reklāmas apjomu ietekme uz sabiedrības veselību. Grieķijā tika veikts pētījums par to, kā lieko svaru maziem bērniem veicina ēšana, skatoties televizoru.

 

Bērni ir jebkuras sabiedrības visvērtīgākais resurss. Investīcijas bērnu veselībā ir investīcijas veselīgā sabiedrībā nākotnē. (Dr.A.Tsouros)

Vislabākā valsts veselības politika nav nekā vērta, ja tajā nepiedalās pašvaldība un apkaimes . (Dr. A. Tsouros)

Par sabiedrības atbildību par bērnu ievirzīšanu veselīgā dzīvesveidā un drošā vidē. (Dr. A.Tsouros)

Aktīva dzīvesveida popularizēšana saistīta gan ar fizisko aktivitāšu veicināšanu, gan socializēšanos visās iedzīvotāju grupās. (Agis Curs)

Skolām ir īpaša loma veselīgas vides radīšanā. Veselīgs uzturs, droša vide fiziskām aktivitātēm. (Gaudens Galea)

Cilvēki ar zemiem ienākumiem un izglītību ir vairāk pakļauti neveselīgam dzīves veidam un pārtikai. (John F. Ryan)

 

IMG_20140701_184049_edit


Komentēt

Biedrība “Vecāki par izglītību” pievienojas MK un NVO sadarbības memorandam

Trešdien, 25.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušajām NVO vienojās par būtiskākajām 2015.gada prioritātēm – NVO fonda izveide Latvijā, tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte, valsts drošība.

Biedrība šodien parakstīja NVO un MK sadarbības memorandu.

avots : http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/memorandam-pievienojas-33-jaunas-organizacijas

safe_image


Komentēt

Par vakcināciju un autismu

Pēc iepriekšējās publikācijas saņēmām viedokli, ka vakcīnās esošās palīgvielas izraisa autismu. Mūsu iepriekšējo publikāciju mērķis bija informēt vecākus  – kas ir vakcīnu sastāvā un kādēļ tieši šīs palīgvielas ir izmantotas.  Lai saņemtu profesionālu skaidrojumu, pārsūtījām informāciju Slimību profilakses un kontroles centram un  Zāļu valsts aģentūrai.

Saņemto atbildi/norādi  publicējam.

Concerns about Autism

As the country’s leading public health agency, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is committed to protecting the health of all Americans–including infants, children, and adolescents. CDC shares with parents and many others great concern about the number of children with autism spectrum disorders (ASD). We are committed to understanding what causes autism, how it can be prevented, and how it can be recognized and treated as early as possible.

Estimates released in 2014 from CDC’s Autism Developmental Disabilities Monitoring Network found that about 1 in 68 children born in 2002 have ASD. This is higher than estimates from the early 1990s. Over the years, some people have been concerned that autism might be linked to the vaccines children receive. Concerns have related to different aspects of vaccines, including vaccine ingredients.

In addition to the antigens– the parts of vaccines that protect against each specific disease- some vaccines contain other ingredients. One vaccine ingredient that has been studied specifically is thimerosal, previously used as a preservative in many recommended childhood vaccines. However, in 2001 thimerosal was removed or reduced to trace amounts in all childhood vaccines except for one type of influenza vaccine, and thimerosal-free alternatives are available for influenza vaccine. Evidence from several studies examining trends in vaccine use and changes in autism in children does not support such an association between thimerosal and autism. And a scientific reviewExternal Web Site Icon by the Institute of Medicine (IOM) concluded that “the evidence favors rejection of a causal relationship between thimerosal–containing vaccines and autism.” CDC supports the IOM conclusion that there is no relationship between vaccines and autism rates in children. Besides thimerosal, some people have had concerns about other vaccine ingredients in relation to autism as well.  However, no links have been found between any vaccine ingredients and autism.

In August 2011, the IOM published a report thoroughly reviewing the current medical and scientific evidence on vaccines and certain health problems that may happen after vaccination. This report found the eight studied vaccines to be generally safe, and serious adverse events following these vaccinations to be rare. Another more recent reviewExternal Web Site Icon also confirmed this.

CDC recognizes that autism is an urgent health concern and supports comprehensive research as our best hope for understanding the causes of autism and other developmental disorders. Through collaborations with partners in government, research centers, and the public, CDC is focusing on three areas:

  1. Understanding the frequency and trends of autism spectrum disorders.
  2. Advancing research in the search for causes and effective treatments.
  3. Improving early detection and diagnosis so affected children are treated as soon as possible.

avots: http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Concerns/Autism/Index.html