Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE


Komentēt

Siguldas dome – pozitīvs piemērs!

 

Siguldas novada dome ir piemērs, kā pakalpojuma pasūtītājam jārīkojas situācijās, kad piegādāto pārtikas produktu un sniegto ēdināšanas pakalpojumu kvalitāte nenodrošina iepirkuma līgumā garantēto.

Ja raidījumā „De Facto” 12.04.2015. Siguldas novada domes pārstāve izteica šaubas par iespēju lauzt līgumu ar uzņēmumu “Kretingos Maistos”, jo „tikt vaļā no ne tik kvalitatīva pakalpojuma sniedzēja, kā mēs vēlētos, nemaz nav tik viegli”, tad pēc 12 dienām mēs redzam, ka līgumi ir ne tikai lauzti, bet ir noslēgti pat līgumi ar citiem bērnu ēdinātājiem, komentē biedrības „Vecāki par izglītību” valdes locekle Silvija Meija-Titova.

Ja visi pakalpojuma saņēmēji sekos noslēgtā līguma nosacījumu izpildei, pakalpojumu sniedzēji neatļausies riskēt piegādāt izglītības iestādēm nekvalitatīvus un prasībām neatbilstošus produktus un likt galdā nebaudāmus ēdienu pārpalikumus.

Informācijas avots

http://www.e-novads.lv/rigasregions/siguldas-novads/322692/nosledzies-iepirkums-par-tris-siguldas-izglitibas-iestazu-skolenu-edinasanu-lidz-macibu-gada-beigam.html

 

 


Komentēt

Bērni nesaņems kvalitatīva un organisma vajadzībām atbilstošu pārtiku, kamēr pasūtītāji nelauzīs līgumus ar piegādātājiem, kuri nepilda savas saistības.

Kvalitatīva pārtika bērnam nav mazāk svarīga par seksuālo audzināšanu, kas pēdējā laikā atrodas uzmanības epicentrā, uzskata bērnu vecāku biedrības „Vecāki par izglītību” valdes locekle Silvija Titova Meija.

Raidījuma „De facto” sižets par ēdiena apšaubāmo kvalitāti Siguldas skolās parāda, ka jautājumi par bērnu uzturu sabiedrībā ir pamesti novārtā. Sigulda novada dome ir slēgusi līgumus, kas garantē iepirkumam atbilstošas pārtikas pagatavošanu vai piegādi, tāpēc, kad līgumslēdzējs nepilda savas līgumsaistības, dārgāko un kvalitatīvo produktu vietā ēdienā iestrādā normatīvajam regulējumam neatbilstošus, porcijas ir mazākas nekā paredz ēdienkarte, pasniedz atlikušo ēdienu atkārtoti vēl nākamajā dienā, tad tiek krāpti ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki, kuri ir nodokļu maksātāji.

Ja pašvaldība maksā par līgumam neatbilstošu pakalpojumu, tā nerīkojas savu nodokļu maksātāju interesēs. Kā vecāku organizācija sagaidām, ka Siguldas dome nekavējoties uzsāks procedūru līguma laušanai ar piegādātāju, jo minētajā gadījumā krāpšana vairs nav ētikas, bet LR tiesas kompetences jautājums.

Skolu direktoriem jābūt aktīvākiem bērnu interešu aizstāvībā. Kā jau norādīja Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis, skolas medmāsai ir tiesības un pienākums katru dienu sekot bērnu ēdienkartei, atvestajiem produktiem un porciju kvalitātei. Ja skola izliekas neredzam, ko dara negodīgie pakalpojuma piegādātāji, tas rada bažas par nepieciešamību meklēt skolai citu vadību. Tā kā 1.—3. klašu skolēnu ēdināšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, tad arī valsts pārstāvjiem ir jākontrolē, kā šie līdzekļi tiek izmantoti.

Jo vairāk būs gadījumu, kad pakalpojuma saņēmējs lūgs ierosināt krimināllietu pret negodīgu komersantu, kurš krāpj pasūtītāju, jo retāk konkursu pretendenti piedāvās zemāko cenu un riskēs uz mūsu bērnu veselības rēķina nenodrošināt kvalitatīvu ēdienu, uzsver Silvija Titova Meija.