Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE


Komentēt

Apdāvinātie bērni un kļūdainas diagnozes

Atradu ļoti labu video par ārstu, skolotāju un arī vecāku grūtībām atpazīt apdāvinātos bērnus, ko ir sagatavojusi SENG – organizācija apdāvināto emocionālo vajadzību atbalstam. Galvenās tēzes:

  • apdāvināti bērni nereti tiek uztverti kā “svešie”, jo viņi ir atšķirīgi no vienaudžiem, runā savādāk, domā par citām problēmām, nereti arī viņi paši jūtas kā “svešie” vai nesaprastie,
  • apdāvinātiem bērniem nereti kļūdaini tiek piešķirtas dažādu slimību diagnozes, piemēram, UDS, hiperaktivitāte, vai Aspergera sindroms, jo pediatriem trūkst zināšanu un laika, lai atpazītu apdāvinātību; tā vietā, lai iedziļinātos un izprastu, ārsts aizpilda standarta testu un “klasificē” bērnu kā slimu,
  • kļūdainas diagnozes rezultātā uzsākot ritalīna terapiju, vecāki un pedagogi pārstāj uzdot jautājumus un meklēt citus risinājumus bērna traucējošai uzvedībai, piemēram, novēršot garlaicību,
  • nepiemērotu un nevajadzīgu medikamentu lietošana atstāj blaknes, kā rezultātā bērnam tiek atkal doti citi medikamenti, kas novērš blaknes, bet izraisa citas blaknes,
  • nemākot strādāt ar šādiem bērniem, viņu uzvedība kļūst traucējoša; nereti apdāvināti bērni tiek uzvedības dēļ izslēgti no skolas, lai gan, nokļūstot citā, atbalstošākā skolā, ir izcilākie skolnieki,
  • nereti apdāvināto bērnu attīstība ir patiešām ir duāla – būdami ievērojami apdāvināti vienā jomā, viņiem var būt attīstības vai arī mācību traucējumi citās jomās; arī šādos gadījumos, piešķirot diagnozes, tiek aizmirsta otra puse – apdāvinātības sniegto talantu attīstīšana;
  • ir nepieciešama pedagogu, vecāku un ārstu izglītošana par apdāvinātiem bērniem, lai izprastu viņu vajadzības un atbalstītu; īpaši vecāku atbalstam ir liela nozīmē apdāvināta bērna attīstībā.
Tā pati organizācija SENG arī sagatavojusi rakstu par kļūdaino diagnosticēšanu. Rakstā ir tabula par apdāvināto bērnu stiprajām pusēm, kas var tikt pārprastas un uztvertas kā problēmas.

Sagatavoja: Jana