Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE

Dīvainības mācību līdzekļos

Šī lapa ir paredzēta ziņojumiem par kļūdām. Tātad – ja kādā mācību grāmatā, pārbaudes darbā, citā mācību līdzeklī pamaniet kādu kļūdu, neprecizitāti, dīvainību, ierakstiet šeit komentāros, norādot:

 • Izdevuma nosaukumu, autoru, gadu, lappusi, un pamanīto kļūdu.
 • Pārbaudes darbiem: datumu, klasi, pamanīto kļūdu.
Laiku pa laikam mēs apkoposim un nosūtīsim tālāk tiem, kas izstrādā mācību līdzekļus, lai varētu izlabot, vai ņemt vērā, izstrādājot citus mācību līdzekļus. Ir labi zināms, ka nekļūdās tikai tas, kas neko nedara: tāpēc mērķis šeit nav kašķēties un sodīties, bet gan vienkārši apkopot idejas, lai dotu iespēju kaut ko nākotnē uzlabot.
Uzmini nu uzdevumi! Precīzāk raksturo @VKarnite: “uzmini nu, ko ES atzīšu par pareizu!” 
Ir ievākušies vairāku uzdevumu piemēri, kur bērnam uzdevuma nosacījumi nav skaidri izklāstīti. Padagogi, jautājums jums: ja bērns saprot savādāk, kādu atzīmi jāliek? Protams, retorisks jautājums, jo bērnu nedrīkstētu sodīt par neskaidri formulētu uzdevumu, kuru viņš pārprot. Un – ja šādi uzdevumi parādās mājasdarbos, kā vecāki bērniem var palīdzēt, ja paši nesaprot šos nosacījumus, un viņiem nav skolotāja rokasgrāmatas?
Kas īsti šeit jārisina? Kas bērnam tajos kvadrātiņos jāraksta? via @evita_purina
Screen Shot 2013-10-15 at 11.37.15
Kā lai es zinu, ka uzraksts uz mājas nav adrese, bet gailīšu skaits? via @JanisRamans
Screen Shot 2013-10-15 at 11.37.02
Kā lai 1. klases bērns zina, ka rezultātā gaida tikai vienskaitļa nominatīvu? Un vai “mājas” izklausās pēc vienskaitļa nominatīva? Kāpēc bērnam, ņemot vērā neskaidros nosacījumus, tik zems vērtējums?  via @VKarnite
1_parb_darbs_1d_7uzd_nesk

6 thoughts on “Dīvainības mācību līdzekļos

 1. Pēdējā laikā daudz tiek runāts par mācību grāmatu kvalitāti un nepilnībām, kas ir saprotami, jo sākas jauns mācību gads — bez izmaiņām, lai arī par mācību grāmatām un bezmaksas izglītību tiek runāts jau daudzus gadus.
  Mans dēls mācās no sērijas „Ar gudru ziņu”. Pāršķirstot pagājušā gada (2. klases) un šī gada (3. klases) darba burtnīcas, tiešām arī atradu nepilnības. Vairāk gan neatbilstību izglītības standartam un bērnu vecumam.
  2. klases Ar gudru Ziņu. Vingrinies. Praktikums:
  57. lpp. 9. uzdevums. Aizsprosta būvi pabeidza 9 nedēļās un 3 dienās. Cik darbdienās uzbūvēja aizsprostu?
  Uzdevums noformulēts neprecīzi. Sākumā runa iet par vienkārši dienām, bet jautājumā tiek jautāts par darba dienām. Nav norādīts, cik darbdienas šajās 9 nedēļās strādāja.
  Tur pat:
  62. lpp. 3. uzdevums. Noraksti teikumus, svītru vietā ievietojot valstu nosaukumus!
  ____________ ir vislielākā kaimiņvalsts.
  Karlsona un Pepijas Garzeķes dzimtene ir ___________.
  Harija potera dzimtene ir ____________.

  Ja obligātajā literatūrā nav šo varoņu, kā tad var tos iekļaut uzdevumā? Turklāt saskaņā ar izglītības standartu 2. klasē (līdz trešās klases beigām) apgūst tikai Latvijas karti. Kaimiņvalstu platība stundās vēl nav tikusi apgūta.

  Turpat nākamā 63. lappuse. 5. uzdevums. Uzraksti vairākus okeānu un jūru nosaukumus.
  Kā jau tika norādīts saskaņā ar izglītības standartu 2. klasē apgūst tikai Latvijas karti.
  Tur pat 95. lpp. Uzraksti piecrindu dzejolīti “Reklāma”, kur:
  1. rindā nosaukums.
  2. rindā divi vārdi, kas raksturo (kāds?, kāda?)
  3. rindā trīs vārdi, kas nosauc darbību (ko dara?)
  4. rindā teikums no četriem vārdiem, kas izteic tavas domas,
  5. rindā sinonīms nosaukumam.

  Vai šis būtu piemērots otrklasniekam? Un DZEJOLI par tik šauru tēmu. Dzejoļu rakstīšana vispār būtu „talanta” jautājums. Ne katrs pieaugušais spēj sacerēt dzejoli, kur nu vēl bērns.
  Tur pat 132. lpp. 3. uzd. Uzraksti īsu aprakstu par sevi! Aprakstā ietver ziņas par:
  vārdu un uzvārdu,
  ģimeni,
  dzīvesvietu,
  nodarbošanos,
  interesēm,
  īpašībām, kuras palīdz būt atšķirīgam!

  Pirmkārt, vārds un uzvārds, ziņas par ģimeni un dzīves vietu – vai šādus datus varētu prasīt, lai bērns raksta burtnīcā? Citu klasesbiedru rokās dati par ģimeni varētu būt iemesls paņirgāties, pakaitināt citu, jo vecāku darba vietas var būt dažādas. Otrkārt, divas izsaukuma zīmes šķiet arī lietotas nepamatoti, jo šie nav izsaukuma teikumi. Tas varētu sajaukt bērnam priekšstatu par pareizu izsaukuma teikumu un pareizu izsaukuma zīmes lietojumu.

  Vēl 132. lpp. 6. uzdevumā cita starpā liek bērnam uzrakstīt filmas par sevi recenziju. Mācību vielas ietvaros netika apgūts recenzijas jēdziens.
  Adresi vēl prasa ierakstīt 134. lpp. 5. uzd. — tie ir aizsargājami personas dati! (Fizisko personu datu aizsardzības likuma I nodaļas 2. panta 3) punkts nosaka: „personas dati — jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu”).
  Ar gudru ziņu darba burtnīca 3. klasei. Latviešu valoda un sociālās zinības. 6. lpp. 3. uzdevumā prasa bērniem, kurus augus tie vēlētos iestādīt pie skolas, bērnudārza, slimnīcas un CIETUMA. No ētika viedokļa, vai uzdevumā bērniem būtu jāiekļauj cietums?
  Ir atrasta kļūda arī Ilgas Valtasas matemātikas darba burtnīcas 3. daļā 71. stundā (9. lpp. 3. uzdevums) Uzdots uzzīmēt nogriezni un punkts, no kura to darīt. Taču lappuse nav tik plata, lai prasīto uzzīmētu. Dēls pēc mammas ieteikuma zīmēja pāri malai un ne no dotā punkta. Lapas platums ir 16.8 cm. No punkta līdz lapas malai ir 14.9 cm.
  Vēl ir neskaidrības starp izglītības standartiem un mācību līdzekļos iekļauto vielu. Jau minētā Latvijas karte un pasaules karte. Pilnīgi noteikti perimetrs jāmāk aprēķināt tikai beidzot 6. klasi, bet uzdevumos tas ir jārēķina jau 2. klasē. Tāpat reizināšana un dalīšana ir norādīta tikai pēc 3. Klases.

  Mācību grāmata ir nabadzīga ar teoriju. Ja mācību stundās nav apgūta kāda tēma, jēdziens utt. un tas būtu jāapgūst mājās kopā ar vecākiem, tad noteikti šim materiālam būtu jābūt iekļautam mācību grāmatā. Mācību grāmatā nav pamatteorijas. 1. Klasē galvenais ir alfabēts — tas nav iekļauts grāmatā. 2. klasē reizrēķins arī grāmatā nav atrodams.

  2.09.2012.
  Agnese Ruska

  • Izsaukuma zīmi teikuma beigās liek vienmēr, kad lieto darbības vārdu pavēles izteiksmē (“uzraksti”, “ietver”) – tur kļūdas nav.

   Pārējam var stipri piekrist. Neciešami, ka mācību līdzekļi ir nekonsekventi attiecībā uz apgūto un neapgūto vielu, līdz ar ko nevar gaidīt, ka bērns patstāvīgi mācītos, pildītu mājasdarbus. Būtu viss labi, ja būtu skaidras norādes, ka tieši tā ir domāts – “apspried ar vecākiem” – ja uzdevums ir par tēmu, kura grāmatā/stundā nav skatīta un nav paredzēts patstāvīgai risināšanai.

 2. 2.klase “Ar gudru ziņu” Mācību grāmata,1. daļa, 92.lpp. – vēl arvien ap Sauli riņķo deviņas planētas (gan attēlā, gan tekstā), lai gan Plutons planētas statusu zaudēja jau ap 2006.gadu. Grāmatas saturs apstiprināts 2004. gadā, bet vai tiešām to nav iespējam mainīt?

 3. Ar gudru ziņu, 3. klase, Matemātikas mācību grāmata:
  Meitenei uzdāvināja grāmatu, kurā ir 190 lpp. Sestdien un svētdien viņa izlasīja 82 lpp. Nākamajā sestdienā un svētdienā – 74 lpp., bet aiznākamajā svētdienā – atlikušās 34 lpp. Cik lappušu viņa izlasīja pirmajā svētdienā?

 4. Ar gudru ziņu, 3. klasei, Matemātika un dabaszinības, mācību grāmata, 2.daļa, 58.lpp., 1.uzdevums, otrais stabiņš, trešā rindiņa:

  1000 – 13 x (210 – 980 :

  1. Noslēdzošās iekavas vietā dalījuma zīme.
  2. Šādā secībā izteiksmi nevar atrisināt, jo no 210 nevar arņemt 980, ja sareizina 13 ar 210, sanāk 2730, un no 2730 atņemot 980, sanāk 1750, tad no 1000 nevar atņemt 1750.

 5. Ar gudru ziņu, 3. klasei, Matemātika un dabaszinības, mācību grāmata, 2.daļa, 85.lpp., 5.uzdevums
  (567+249) : (573*6)
  = 816 : 3438

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s